Met deze onlineopleiding ontdek je de basisprincipes van welzijn op het werk. Je leert ook hoe je efficiënt problemen rond welzijn op het werk kunt aanpakken.

Skill Level: Beginner
Deze e-learning geeft je een inleiding over de psychosociale risico's op het werk. Er word dieper ingegaan op het syndroom van burn-out en op de huidige risico's van het verplicht (voltijds) telewerken ten gevolge van de coronacrisis.
De mogelijke oorzaken in de werksituatie worden aangekaart en verschillende preventiepistes worden aangereikt en dit zowel op organisationeel als op individueel niveau.
Course Duration in Hours: 1
Skill Level: Beginner