In deze ruimte kom je meer te weten over de overheidsbegroting van de federale staat. Je vindt er de syllabi van de opleiding. We voegen regelmatig nieuwe inhoud aan de ruimte toe. 

Skill Level: Beginner
Ben je onlangs aan de slag gegaan bij een P&O-stafdienst of bij een team dat personeelsdossiers verwerkt? In deze e-learning geeft een expert in de reglementering je een overzicht van de belangrijkste begrippen van het statuut van federale ambtenaren: de selectie, de loopbaanmogelijkheden, het ziekteverlof, het tuchtstelsel, het verschil tussen de statutaire en de contractuele arbeidsrelatie.
Course Duration in Hours: 3
Skill Level: Beginner

Deze online opleiding werd ontwikkeld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en gaat over basiskennis van de rechterlijke organisatie in België. Je komt er te weten hoe de hoven, de rechtbanken en de vrederechters werken.

Skill Level: Beginner

In deze e-learning maak je aan de hand van een aantal kennisclips en presentaties kennis met de regels waarop het budgettaire beheer van de staat stoelt. Je leert ook de basisbegrippen in verband met de overheidsboekhouding en de organisatie en het functioneren van de overheidsbegroting kennen.

Skill Level: Beginner