Je wil een taaltest Nederlands afleggen. In deze online opleiding  krijg je informatie over de verschillende artikels van Werkenvoor.be en tips om je voor te bereiden op de mondelinge en schriftelijke test Nederlands. Je vindt er ook tools om je woordenschat uit te breiden en grammaticale hulpmiddelen om je efficiënt voor te bereiden op de testen.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner