Maak op je eigen tempo kennis met een selectie van naslagwerken over werkmeting en een aantal tools. Je krijgt ook een roadmap ter beschikking om je te helpen alle tools van de self-service zo goed mogelijk in te schakelen in je projecten. Ontdek je graag de theoretische basis van werkmeting in een klasomgeving? Schrijf je dan ook in voor (of ipv de self-service) de dag Werkmeting, basis.

Skill Level: Beginner

De self-service Interne Controle is een open ruimte op de e-Campus. Je kan er op eigen tempo kennismaken met een selectie van referentiedocumenten over Interne Controle en een aantal tools. Je ontdekt wat Interne Controle is, de toegevoegde waarde ervan voor de organisatie, de stappen om het in uw organisatie te implementeren en de betrokken actoren.

Skill Level: Beginner

De selfservice Change Management is een open ruimte op de e-Campus. Je kan er op je eigen tempo kennismaken met een reeks referentiewerken over change management en met een aantal tools en een roadmap om deze tools zo goed mogelijk concreet toe te passen in je projecten.

Skill Level: Beginner

In je dagelijkse taak als leidinggevende, en tijdens het hybride werken, word je waarschijnlijk geconfronteerd met vraagstukken waarop je snel een antwoord wil. Technieken, advies, inspiratie,  reflecties ... via deze selfservice vind je snel wat je op dit moment nodig hebt. De inhoud is divers en is afgestemd op de federale visie op leiderschap.

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner