Dankzij deze online, interactieve en modulaire opleiding kun je je werkrelaties verbeteren met niet-discriminerend gedrag, en ook conflicten rond verschillende diversiteitsaspecten voorkomen en oplossen. Ten slotte zie je in deze opleiding hoe je kunt beoordelen of een medewerker recht heeft op redelijke aanpassingen, en hoe je die kunt implementeren.

Course Duration in Hours: 3
Skill Level: Beginner
Wie deze online opleiding volgt, krijgt een algemeen inzicht in competentiemanagement en het nut daarvan bij de HR-processen: rekrutering, evaluatie, kennismanagement, ... De opleiding leert je ook het competentiemodel van de federale overheid kennen. Aan het einde van de opleiding zul je over de nodige kennis beschikken om dit model te gebruiken en de bijbehorende tools te hanteren in je professionele praktijk: het competentiewoordenboek, competentieprofielen, ...
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner